Freelax Consultancy

 

Welkom op mijn D365FO Blog

Regelmatig zullen hier nieuwe blogs aan worden toegevoegd. Ervaringen opgedaan in de praktijk die handig zijn voor gebruikers en/of medeconsultant.